Extra Distriktsmöte D2365

söndag 28 april 2024 19:00-20:00, Zoom
Webbplats: https://us06web.zoom.us/j/81592305497?pwd=J1rm1KTrOvbbLFQRh1jdpFhBdCNLz1.1
Organisatörer:
  • Lena Alervall

Plats: Zoom

Z

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

5. Mötets behöriga utlysning

6. Godkännande av dagordning

7. Lottning av klubbar Nomineringskommittén

8. Metod för nominering av Guvernörskandidat

9. Val av Finanskommitté D2365 2024/25

10. Val av Revisorer D2365 2024/25

11. Val av ordförande, ledamöter, suppleant, revisor och revisorssuppleant i styrelsen för Rotary Distrikt 2360 Internationella Stipendiefond RISH

12. Budget D2365 2024/25 och fastställande av Distriktsavgift per medlem D2365 2024/25

13. Behandling av förslag och inkomna skrivelser

14. Mötets avslutande

Bilagor:

Budget D2365_2024–2025

Val till RISH 2024

Stadgar RISH

Nominering till RISH

Anslut dig via nedanstående länk: 

https://us06web.zoom.us/j/81592305497?pwd=J1rm1KTrOvbbLFQRh1jdpFhBdCNLz1.1   

Kallelse till Extra Distriktsmöte Distrikt 2365